Alles over langer zelfstandig thuiswonen

Langer zelfstandig thuiswonen? De ontwikkeling die momenteel in Nederland plaatsvindt is dat mensen met een functiebeperking worden gestimuleerd om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Het Bano badkamerconcept past perfect in het beleid van de Nederlandse overheid.

We hebben de informatie verdeeld in de volgende onderdelen:

    1. Langer zelfstandig thuiswonen, wat is dat precies?
    2. Zelfstandig wonen als je ouder wordt
    3. Wat is ervoor nodig om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen?
    4. Zelfstandig wonen is het ideaal. Veilig en comfortabel een voorwaarde!
    5. In Scandinavië wordt ouderen- en gehandicaptenzorg al langer gedecentraliseerd aangepakt.
    6. Langer zelfstandig thuiswonen dankzij een aangepaste badkamer
    7. Zelfstandig in de badkamer begint met flexibel gebruiksgemak!
    8. Hoe helpt het Bano badkamerconcept daarbij?
    9. Dit zijn de manieren om langer thuis te kunnen blijven wonen
    10. Willen mensen langer thuis blijven wonen, zullen uiteindelijk tienduizenden woningen aangepast moeten worden!
    11. Op je oude dag zelfstandig thuis wonen is niet altijd meer een luxe, maar vaak een noodzaak!
    12. Langer thuiswonen? Overheid staat niet open voor praktische oplossingen 
    13. Alle artikelen over langer zelfstandig thuiswonen

1. Langer zelfstandig thuiswonen, wat is dat precies?

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen in het oude en vertrouwde huis is voor veel ouderen en mensen met een beperking een wens. Mochten ouderen (senioren) gezond blijven, kunnen zijn zo lang mogelijk in hun oude vertrouwde huis blijven wonen met relatief weinig thuiszorg. Mochten ze gezondheidsklachten krijgen, moeten zij hun woning aanpassen. Uiteraard moet dit van te voren geregeld worden, want je huis pas gaan aanpassen als je al ziek bent is vaak te laat. Het is daarom van groot belang dat je op tijd gaat nadenken over hoe je straks wilt gaan wonen.

2. Zelfstandig wonen als je ouder wordt

Zelfstandig thuis wonen als je ouder wordt is steeds belangrijker. Sinds 1 januari 2015 is het overheidsbeleid van kracht waarmee opvang van ouderen in instellingen zo veel mogelijk wordt beperkt. Het wordt gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Belangrijk is dan ook om de tijd die ouderen thuis doorbrengen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. We hebben enkele enkele tips verzameld die hierbij kunnen helpen.

Zelfstandig thuis wonen

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Soms kan de tijd die je thuis kunt blijven wonen verlengd worden door enkele kleine aanpassingen aan uw huidige woning aan te brengen. Een grijpbeugel in de douche of toilet kan een belangrijk hulpmiddel zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar ook de rollator is een uitvinding die het thuis wonen vergemakkelijkt.

De techniek staat niet stil

Vele nieuwe toepassingen in internettechnologie kunnen het zelfstandig thuis wonen een stuk makkelijker maken. Maar de aanpassingen kunnen ingrijpender zijn dan het plaatsen van een grijpbeugel of het installeren van wifi. Bijvoorbeeld als je tot de conclusie komt dat het verstandiger is om te gaan verhuizen om dichter bij mantelzorgers in de buurt te wonen. Of dat het beter is dat de kinderen weer in de buurt van de ouders komen wonen. Vaak heeft het niet langer meer thuis kunnen wonen te maken met ouderdomskwalen waar in de thuissituatie moeilijk mee om te gaan is. Op dit gebied is de laatste tijd veel veranderd. Er is veel meer inzicht in de omgang met ouderdomskwalen in de thuissituatie dan dat er 5 jaar geleden was.

Gezonde levensstijl draagt ook een steentje bij

Er is steeds meer inzicht in het voorkomen van het ontstaan van ouderdomskwalen. Het ontstaan van ouderdomskwalen kan voorkomen worden door zo vroeg mogelijk te beginnen met een gezonde leefstijl. Zo is het belangrijk om gezond te eten, voldoende te bewegen en sociaal actief te blijven. Dit zijn ook belangrijke factoren die invloed kunnen hebben op het beloop van de kwaal. Over de verandering van zorg voor ouderen is elke dag veel nieuws. Ouderenzorg staat bijna dagelijks in de belangstelling van sociale media, radio en tv. De huidige overheid neemt veel beslissingen die veel effect hebben op ouderen en ook op de mantelzorgers.

Keerzijden

Een grote groep ouderen wil graag thuis blijven wonen. Deze ouderen zijn vaak zelfredzaam genoeg en thuis blijven wonen hoeft dan ook lang niet altijd tot problemen te leiden. Toch heeft langer thuis wonen ook keerzijden waar de komende jaren meer aandacht naartoe dient te gaan. Er is namelijk ook een groep ouderen die last heeft van verminderde zelfredzaamheid en een gevoel van verminderde veiligheid en toegenomen kwetsbaarheid en eenzaamheid.

Hulpverlening blijft belangrijk voor ouderen

Mantelzorg is onontbeerlijk voor ouderen. En voor de thuissituatie is ook thuiszorg onmisbaar. Daarnaast zijn er veel andere hulpverleners ook bij ouderen thuis actief zoals ergotherapeuten en fysiotherapeuten die oefeningen bedenken en helpen bij het kiezen van hulpmiddelen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De spil in de professionele zorg is de huisarts. En in de toekomst zal de huisarts steeds vaker ondersteund worden door andere zorgspecialisten zoals de wijkverpleegkundige.

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen, maar het moet ook kunnen

Het overheidsbeleid is er op gericht dat ouderen ook steeds langer thuis kunnen gaan wonen. De overheidsplannen van 2015 gaan uit van zelfredzaamheid, mantelzorg en een sterke beperking van het gebruik van instellingen. Speerpunt van het ouderenbeleid is dat de kinderen of andere mantelzorgers langer voor de ouderen thuis gaan zorgen. Als de gezondheid of de zelfredzaamheid van de oudere extra aandacht verdient, zullen dit jaar leden van gemeentelijke sociale wijkteams in eerste instantie het gesprek aan gaan met ouderen en mantelzorgers. Het sociale wijkteam werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige en de huisarts. De wijkverpleegkundige en de huisarts zullen de spil van de professionele zorg thuis gaan worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden ouderen nog opgenomen in verpleeg- of verzorgingshuizen. Alle noodzakelijke professionele zorg, zoals verpleegzorg, wordt bij de ouderen thuis gebracht.

Maar de rode draad blijft toch het feit dat ook ouderen zolang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk willen zijn, heel begrijpelijk, niemand vindt het prettig om afhankelijk te zijn, hoe goedbedoeld alle helpende handen ook mogen zijn. Daarom is het goed dat het aanbod van hulpmiddelen in- en om het huis zo uitgebreid is, zodat dit voor een ieder ook zo goed mogelijk bewerkstelligd kan worden, naar wens. Want ook ouderen hebben een stem hierin, gelukkig maar!

Zelfstandig thuis wonen als je ouder wordt, hoe doe je dat? - Bano Zorgbadkamers

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

3. Wat is ervoor nodig om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen?

Wat is ervoor nodig om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen? In Amerika is er een onderzoek geweest, waarbij gedurende vier maanden een aantal personen toegang krijgen tot de hulp van een verpleegkundige, een vrijwilliger en een klusser. Om te zien of zij op die manier langer uit het verpleeghuis kunnen blijven.

Onderzoek van vier maanden

Gedurende het vier maanden durende onderzoek werden de deelnemers viermaal bezocht door een verpleegkundige. Deze keek bijvoorbeeld naar het medicijngebruik van de deelnemers. Soms worden alle dagelijkse pillen ineens ingenomen, met desoriëntatie en vermoeidheid als resultaat. De verpleegkundige besprak dit met de patiënt. Opgesloten zijn in het eigen huis, is een ander aspect dat onder de aandacht kwam.Vrijwilligers namen de deelnemers daarom mee naar hun kerk of bijvoorbeeld naar de bingo. Daarbij openbaarde zich direct het volgende probleem: de vrijwilligers zijn niet bevoegd de ouderen de trap af te helpen. Om de deelnemers hierbij te ondersteunen, zijn dus aanpassingen in huis noodzakelijk.

Aangetoond is dat kleine veranderingen in huis en in de dagelijkse routines van mensen kunnen resulteren in een langer, aangenaam en veilig verblijf thuis. En het mooie is: er is relatief weinig budget voor nodig.

Zelfstandig douchen en zelfstandig koken cruciaal bij langer zelfstandig thuis wonen

Met betrekkelijk weinig investeringen kunnen de meest urgente aanpassingen worden doorgevoerd. Vooral de mogelijkheid om te douchen en te koken blijken cruciaal. Veel te veel senioren nemen genoegen met een zogenaamd “kattenwasje”. Hierbij staan zij voor de wastafel en wassen ze die delen van hun lichaam waar ze bij kunnen. Geen ideale situatie, die op termijn ook lichamelijke gevolgen kan hebben. Het aanbrengen van beugels of handgrepen, een in hoogte verstelbare wastafel, een veilige badkamervloer en een opklapbaar douchezitje kan het nemen van een douche al snel weer mogelijk maken.

In de keuken gaat het om simpele, maar effectieve aanpassingen als een magnetron en verlaagde bovenkastjes.

Ondersteuning en aanpassingen niet volgens vaste “menukaart”

In de wc kun je het best kiezen voor een in hoogte verstelbaar toilet, het liefst elektrisch in hoogte verstelbaar toilet. We noemen dit ook wel een sta-op toilet. Dit sluit naadloos aan bij de badkamer hulpmiddelen van Bano zorgbadkamers. Voor alle ondersteuning en aanpassingen geldt dat deze niet wordt aangeboden volgens een vaste menukaart. Er wordt per persoon gekeken wat er nodig is en daar wordt vervolgens naar gehandeld. De centrale vraag is: ‘wat wil iemand kunnen doen?’. Daarbij is een belangrijke vraag hoeveel functies in huis (douchen, koken, slapen, traplopen) iemand niet meer kan gebruiken. Als je dat bijvoorbeeld weet terug te dringen van zeg vier naar twee, is een stap in de goede richting gezet.

Ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen? Een aangepaste douche kan er al voor kunnen zorgen dat minder verpleeghuisopnames plaatsvinden.

Wat is ervoor nodig om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen? - Bano Zorgbadkamers

4. Zelfstandig wonen is het ideaal. Veilig en comfortabel een voorwaarde!

Zoals jullie gemerkt hebben is de toekomstige aanpak in de zorg al even begonnen. Zo verandert de aanpak van (ouderen)zorg in Nederland erg snel. Een belangrijk aspect van het ouderenbeleid is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat betekent erg veel voor de organisatie van de zorg. En dat heeft tegelijkertijd ook gevolgen voor de inrichting van het huis. Het sanitair in het bijzonder. Zelfstandig wonen is het ideaal. Veilig en comfortabel een voorwaarde!

Zorg in Nederland

De stap naar kwaliteitsdenken moet in Nederland op een aantal punten nog gemaakt worden. Bij de organisatie van de zorgverlening en natuurlijk ook bij de zorgverantwoording van verzekeraars en gemeenten. Want daar moet ook echt de knop om, want hoe is het mogelijk dat er tot nu toe nog geen één zorgverzekeraar badkamer hulpmiddelen wilt vergoeden, waarmee ze geld kunnen besparen? Door gebruik te maken van een Bano Badkamer kun je op jaarbasis duizenden euro’s aan zorg besparen!

Geld besparen

Door een goede (dus veilige) aangepaste badkamer te plaatsen, is het in de meeste gevallen zo dat er in plaats van 2 verpleegkundigen, maar 1 verpleegkundige nodig is om een cliënt te helpen! Afhankelijk van uw zorginstelling kun je zelf uitrekenen wat dit voor de organisatie kan betekenen! En als we dan uitgaan van minimale kosten van € 35,00 per uur, kan dit op jaarbasis maar liefst oplopen naar € 67.200 of meer! Dit ligt uiteraard aan de grootte van de zorginstelling. De enige investering die je dan moet doen is er één van + – € 8000 (voor de badkamer), vaak betekent dit dat je dit in het eerste jaar al terugverdient. Maar waar gaat het mis? Waarom vergoeden de zorgverzekeraars dit niet? Wij denken het antwoord wel te weten: er wordt alleen op korte termijn gedacht! En dat is waar aan gewerkt moet worden.

Langer zelfstandig thuis wonen

Langer thuis wonen betekent dus vaker de vertaling maken naar ‘kwaliteit van leven’. En daarbij hoort naast de organisatorische uitdaging en financiële herschikking van budgetten, ook het aanpassen van de kwaliteit van een woning of zorgcentrum. Zaken als een traplift of een rolstoelvriendelijke keuken, maar ook de inrichting van de sanitaire ruimtes zoals toilet en badkamer, staan aan de basis van een zelfstandig bestaan. Dat past bij het uitgangspunt ‘kwaliteit van leven’.

Zelfstandig wonen is het ideaal. Veilig en comfortabel een voorwaarde!

5. In Scandinavië wordt ouderen- en gehandicaptenzorg al langer gedecentraliseerd aangepakt.

In Scandinavië is de zorg beter geregeld. De aanpak van (ouderen)zorg in Nederland verandert snel. Belangrijk aspect van het ouderenbeleid is mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat betekent veel voor de organisatie van de zorg. En heeft natuurlijk ook gevolgen voor de inrichting van het huis. Het aangepaste sanitair in het bijzonder. Zelfstandig wonen is het ideaal. Veilig en comfortabel een voorwaarde.

Scandinavië

In Scandinavië wordt ouderen- en gehandicaptenzorg al langer gedecentraliseerd aangepakt. Kerngedachte is daarbij kwaliteit van leven. Of je nou thuis of in een zorginstelling woont, die kwaliteit van leven staat centraal. Die stap naar kwaliteitsdenken moet in Nederland op een aantal punten nog gemaakt worden. Bij de organisatie van de zorgverlening. En bij de inzet en zorgverantwoording door zorgverzekeraars en gemeenten.

Kwaliteit van leven

Langer thuis wonen betekent dus vaker de vertaling maken naar kwaliteit van leven. En daarbij hoort naast de organisatorische uitdaging en financiële herschikking van budgetten, ook het aanpassen van de kwaliteit van een woning of zorgcentrum. Zaken als een traplift een rolstoelvriendelijke keuken, maar ook de inrichting van de sanitaire ruimtes zoals toilet en badkamer, staan aan de basis van een zelfstandig bestaan. Dat past bij het uitgangspunt kwaliteit van leven.


6. Langer zelfstandig thuiswonen dankzij een aangepaste badkamer

Langer zelfstandig thuiswonen is mogelijk dankzij een aangepaste badkamer. Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, heeft 2 mogelijkheden:

1. Aanpassen van de huidige woning of deze comfortabeler maken met behulp van nieuwe technologieën
2. Of tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase.

Het begint bij gebruiksgemak

De Bano badkamer is een intelligente badkamer. Zo zitten de badkamerelementen op de juiste plaats met voldoende ruimte om jezelf te verplaatsen. Met, als daar behoefte voor is, voldoende bewegingsvrijheid voor de hulpverlener. Alles is er op gericht om de gebruiksgemak te optimaliseren. De badkamer hulpmiddelen zijn makkelijk en veilig te gebruiken en te bedienen. Bovendien straalt de ergonomische vormgeving comfort uit. De in hoogte verstelbare elementen vormen de basis voor een sterke verbetering van het zelfstandige gebruik. Dit zijn onder andere de zorg-wastafel, het sta-op toilet en het douchezitje.

WMO hoort ouderen te ondersteunen om zelfstandig te wonen

De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden via de Wmo . Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld dagbesteding, hulp in huis of ondersteuning van de mantelzorger, maar dit moet ook bestaan uit het (deels) vergoeden van hulpmiddelen. Echter bij dat laatste is nog een hele weg te gaan, want de hulpmiddelen die zij vergoeden zijn in veel gevallen de goedkoopste, maar lang niet de beste (en duurzaamste..). Gelukkig gaat er bij veel gemeenten de knop al om en vergoeden zij de Bano zorgbadkamer.

7. Zelfstandig in de badkamer begint met flexibel gebruiksgemak!

Zelfstandig in de badkamer begint met flexibel gebruiksgemak. Zo moeten badkamerelementen op de goede plaats zitten. Met voldoende ruimte om je te kunnen verplaatsen. Met, als dat nodig is, voldoende bewegingsvrijheid voor de hulpverlener. De badkamerelementen moeten makkelijk en veilig te gebruiken en te bedienen zijn. En de ergonomische vormgeving mag comfort uitstralen.

Zelfstandig in de badkamer met in hoogte verstelbare badkamer hulpmiddelen

In hoogte verstelbare badkamer hulpmiddelen vormen de basis voor een sterke verbetering van het zelfstandige gebruik. Mensen met een lichamelijke beperking  willen de hoogtes aanpassen op hun situatie en mogelijkheden. En verandert de situatie van de  gebruiker dan kan alles met een druk op een knop worden gewijzigd. Denk bijvoorbeeld aan het sta-op toilet of de elektrisch in hoogte verstelbare zorg-wastafel. Flexibel instelbare badkamerelementen maken de badkamer ook geschikt voor meerdere gebruikers met verschillende instellingen van de elementen. En daarmee optimaal gebruiksgemak en comfort voor allemaal.

Ook de hulpverlener heeft gebruiksgemak dankzij de aanpasbare hoogtes en instellingen.

Minder inspanning en betere ergonomie maakt het werk minder zwaar en langdurig. En ook dat verhoogt het comfort van de patiënt. Omdat daar waar mogelijk gekozen is voor muurbevestiging van de badkamerelementen, blijft de vloer vrij. Behalve ruimtewinst, heeft dat ook als voordeel dat betere en sneller kan worden schoonmaakt. De elektrische verbindingen voor de beweegbare apparatuur, zijn veilig in de muur weggewerkt.

De investering

De Bano zorgbadkamer is wat duurder dan een standaard badkamer. Op de veilige aanleg van leidingen, elektrische aandrijving en ergonomische, veilige materialen kan en mag niet bezuinigd worden. Voor het kleuren van de materiaalonderdelen worden speciale antibacteriële coatings gebruikt. De gekozen materialen zijn geselecteerd op duurzaamheid en levensduur. Het belangrijkste is in onze ogen de kwaliteit van leven, die deze badkamer voor de gebruikers biedt. Daarnaast is de levensduur van de badkamer 20 tot 25 jaar. Uitgaande van een investering van rond de € 8.000,- is de afschrijving gemiddeld € 0,50 per dag. Dat wordt alleen al terugverdient in de tijdwinst door medewerkers. Indien de badkamer is geïnstalleerd door een Bano-gecertificeerde installateur, is de garantie 5 jaar.

Het doordachte ontwerp levert daardoor een aantal comfort- en gemaksvoordelen op:

 • Hulpverleners worden minder zwaar belast bij het helpen in de badkamer.
 • Hulpverleners hebben minder tijd nodig voor hulp in de badkamer.
 • Gebruikers kunnen langer, zonder hulp, gebruik maken van de badkamer.
 • Het schoonmaken gaat sneller en beter.

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

8. Hoe helpt het Bano badkamerconcept daarbij?

Het badkamerconcept optimaliseert de zelfstandigheid in de badkamer. Door de constante ontwikkelingen zijn er meerdere oplossingen ontwikkeld. Dit om op een comfortabele en flexibele manier in te spelen op de wensen en behoeften van de mensen. Het concept gaat uit van een kleine badkamer om de functionaliteit zo goed mogelijk te behouden. Een belangrijke gedachte achter het concept is het motiveren van de cliënt om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren, daar waar mogelijk.

De Bano zorgbadkamer kan dus heel goed helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het is het resultaat van meer dan vijf jaar studie en onderzoek. Het concept is constant in beweging en wordt steeds verder ontwikkeld na advies van gebruikers en verzorgend personeel. Dit maakt Bano Badkamers dé badkamerleverancier voor mensen met een lichamelijke beperking en voor het zorgpersoneel.

Een aantal voordelen van het het badkamerconcept op een rij:

 • De artikelen zijn gemaakt van duurzame materialen, sommige bekleed met een oersterke, flexibele polyurethaan laag, die zich snel aanpast aan de omgevingstemperatuur en dus nooit koud aanvoelt.
 • Bij het in hoogte verstelbare toilet gebruik gemaakt van handgrepen. Deze toilethandgrepen zijn geïntegreerd en belastbaar zijn tot maar liefst 500 kilogram. Dit om het gemakkelijk opstaan te bevorderen.
 • Daarnaast zijn deze toilethandgrepen opklapbaar en op verzoek in hoogte verstelbaar. Dit om ruimte te creëren voor de verzorger of verpleger.
 • Vroeger was het reservoir ingebouwd, later is gekozen voor voorbouw. Dit om het concept beter te kunnen inpassen in een al bestaande ruimte.
 • Het badkamerconcept is kostenbesparend.
 • De wastafel is ook in hoogte verstelbaar (zowel manueel, als elektrisch)
 • Tevens is de wastafel ruim en overzichtelijk, dit om alle toiletartikelen hierop te kunnen plaatsen, zodat deze altijd binnen bereik van de cliënt of verzorger zijn.
 • De knop om de douchekop te verstellen kan zonder moeite met één hand worden bediend,.
 • Uit hygiënisch oogpunt worden alle artikelen hangend bevestigd.

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

9. Dit zijn de manieren om langer thuis te kunnen blijven wonen!

Dit zijn de manieren om langer thuis te kunnen blijven wonen. Door de woning op verschillende plaatsen aan te passen kun je langer thuis blijven wonen. Maar waar te beginnen? Deze tips helpen je op de goede weg.

Toilet

Iedereen wil zo lang mogelijk ­zelfstandig naar het toilet kunnen. Vaak wordt het ­zelfstandig opstaan een probleem. Een in hoogte verstelbaar toilet (sta-op toilet) van Bano biedt veelal uitkomst!  Het in hoogte verstelbaar toilet bestaat uit:

• Reservoir:
Bano’s in hoogte verstelbare reservoirs kunnen zowel met de hand als elektrisch in hoogte versteld worden. Geheel naar de behoefte en lengte van de gebruiker. Bovendien, dit verlicht en vereenvoudigt de werkzaamheden van de verzorger. Het toilet is verstelbaar in hoogte van 40 tot 60 cm. We noemen het ook wel het sta-op toilet.
• Toilet:
Het Bano-toilet heeft een ergonomisch ontwerp zodat de gebruiker een veilige en comfortabele zithouding heeft. Het toilet heeft een universele vormgeving, is 70cm lang en aangepast voor rolstoel- gebruikers. De belasting is getest tot 500kg!
• Handgrepen:
De toilethandgrepen van Bano hebben een ergonomisch ontwerp, waardoor ze een goede, stevige grip bieden. Door voorover te leunen en de kracht van het bovenlichaam te gebruiken kan de gebruiker zelf van het toilet opstaan. De toilethandgrepen zijn leverbaar in 90 en 70 cm.

Entree

Een lage drempel kan lastig zijn, een hoge drempel vormt voor een rollator of rolstoel een onneembare hindernis. Dit hoogteverschil is met een op maat gemaakte drempelhulp (aan beide zijden van de drempel komt een flauwe helling) probleemloos te overwinnen. Ook kan de bestrating voor de voordeur worden opgehoogd. Als het openen van de deur te zwaar wordt, is een elektrische deur een goed idee. Buitenverlichting die automatisch aangaat bij beweging, maakt de ­entree veiliger. Een berging in de tuin voor een scootmobiel is ideaal, maar ook een bestaand schuurtje kan worden aangepast voor een scootmobiel door er een oplaadpunt in te bouwen. In een flat is het ophogen van de vloer van het balkon een optie, zodat het balkon beter toegankelijk wordt. Afwatering is geen probleem dankzij het gebruik van geperforeerd materiaal.

Drempels

Binnenshuis kunnen onder alle deuren de drempels worden vervangen door vlakke aluminium afdek­platen die geen hindernis vormen voor rollator of ­rolstoel. In oudere huizen zijn de deuren soms aan de smalle kant. Indien noodzakelijk kunnen deze worden uitgebroken en vervangen door een bredere deur.

Keuken

Door een keukenblok onderrijdbaar te maken blijven werkblad en gootsteen vanuit een rolstoel bereikbaar. Met laden in de onderkastjes zijn ook de spullen achterin makkelijk te pakken. De bovenkastjes kunnen lager worden gehangen. En zijn ook keukens die elektrisch in hoogte verstelbaar zijn. Mengkranen met één hendel zijn eenvoudiger te bedienen dan normale kranen.

Badkamer

De (zorg)badkamer is een plek waar sfeer, techniek en specifieke gebruikseisen op een veelal beperkt oppervlak samenkomen. Bano heeft een specifiek zorgbadkamer ontworpen waarbij esthetiek en praktische eisen in een harmonieus geheel geïntegreerd zijn. De beste functionaliteit Een (bewoners)badkamer vraagt om een speciale inrichting, die gekozen is met het oog op verplaatsingstechniek. Het concept behelst het optimaal plaatsen van speciaal ontwikkelde elementen in de badkamer, op een dusdanige manier dat de best mogelijke functionaliteit voor de bewoner gegarandeerd is. Comfort en veiligheid is waarvoor Bano staat.

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

Trap(lift)

Als zelfstandig traplopen moeilijker wordt, maakt een extra leuning of beugel op de spil van de trap het traplopen gemakkelijker. Als het trap­lopen echt onmogelijk wordt, komt een traplift in beeld. In principe is er voor elke trap een lift. Bij een trap met een draaiing kan de lift naar keuze aan de spil- of aan de leuningzijde worden geplaatst. Een traplift aan de spilzijde is duurder, maar het laat meer ruimte voor de andere gebruikers van de trap. Een alternatief voor een traplift is de verticale lift die dwars door de vloer gaat. Als de ­gebruiker beneden is, is de lift boven, zodat er geen vloer­oppervlak verloren gaat. Nadeel van deze oplossing is dat het duur is.

Slaapkamer

Zodra opstaan uit bed moeilijk wordt, is een papegaai (een driehoekige plafondbeugel) praktisch. Datzelfde geldt voor een pakpaal, een paal van vloer tot plafond met een beugel. Om in het donker de weg te kunnen vinden, is oriëntatie-/loopverlichting een goede keus. Stap je ’s nachts uit bed, dan schakelt een bewegingssensor de lampjes in de vloer aan, die de weg wijzen naar het toilet. Eventueel kan er een extra toilet in de slaapkamer worden geplaatst.

10. Willen mensen langer thuis blijven wonen, zullen uiteindelijk tienduizenden woningen aangepast moeten worden!

Het kabinet wilt dat ouderen langer thuis blijven wonen, maar er zijn helaas veel te weinig huizen zijn geschikt. De urgentie op dit onderwerp ontbreekt. Dat zegt Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie voor de installatiebranche UNETO-VNI en aanjager van het Techniekpact en Zorgpact.

Levensloopbestendig wonen

In een interview met de Nationale Zorggids spreekt hij zijn zorgen uit over het levensloopbestendig maken van woningen. En die zorgen zijn meer dan terecht. In de zorg staan we namelijk aan de vooravond van een aantal hele grote ontwikkelingen. De installatietechniek gaat zeker een verschil maken. En dan met name over het levensloopbestendig maken van woningen, aldus de heer Terpstra. Onze zorgbadkamer is zijn tijd vooruit en sluit precies aan op de wensen van de heer Terpstra. We noemen dit dan ook een levensloopbestendige badkamer.

Aangepaste badkamer

De badkamer is een plek waar uitstraling, technologie en specifieke gebruikseisen op een vaak klein oppervlak samenkomen. Deze ruimte hoort als een handschoen te passen. Bano heeft een bijzondere zorgbadkamer ontworpen waarbij schoonheid en praktische eisen in een gelijkgestemd geheel geïntegreerd zijn. Door de innovatieve installatietechniek van Bano, kan de badkamer in ieder geval al levensloopbestendig worden gemaakt. In dit concept kun je onder andere ons unieke elektrisch sta-op toilet en elektrisch in hoogte verstelbare zorg-wastafel vinden.

Tienduizenden woningen

Het kabinet heeft veel aandacht besteed aan het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat is ook wat de mensen graag willen, dus wat dat betreft heeft het kabinet een goede keus gemaakt. Maar het is niet zo dat de woningen daarvoor al helemaal in orde zijn gemaakt. Sterker nog: in Nederland moeten we de alarmbellen laten rinkelen. Willen mensen langer thuis blijven wonen, zullen uiteindelijk tienduizenden woningen aangepast moeten worden. Maar dat lukt op dit moment niet. We doen in Nederland iets niet goed.

Hoe dat komt, daar heeft Terpstra zeker een antwoordt op:

Ik denk dat de urgentie op dit onderwerp onderschat wordt. Er bestaat geen goede agenda om het levensloopbestendig maken van woningen onder de aandacht te brengen. Als Nederland de zorgkosten omlaag wil brengen, moeten we kijken naar hoe we de woningen kunnen aanpassen. Daar kunnen we enorm veel geld mee verdienen. Maar dan moeten we de mouwen opstropen. Er moet geploegd worden, maar er wordt te weinig geploegd. Hier zit een waanzinnig perspectief in opgesloten. Helaas laten we op dit moment de kans liggen.

Ook over de blijverslening heeft Terpstra een duidelijke mening:

Om aan te geven dat dit thema onvoldoende op de agenda staat, noem ik de Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, die bedoeld is om woningaanpassingen voor ouderen tegen gunstige voorwaarden mogelijk te maken. Deze regeling lijkt een fiasco te worden. Er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt en dat geeft te denken. Ik gooi graag een knuppel in het hoenderhok; het wordt tijd dat partijen elkaar gaan vinden in het maken van een agenda op dit thema.

Willen mensen langer thuis blijven wonen, zullen uiteindelijk tienduizenden woningen aangepast moeten worden!

11. Op je oude dag zelfstandig thuis wonen is niet altijd meer een luxe, maar vaak een noodzaak!

Nadenken over hoe je zo lang en veilig mogelijk in je eigen huis kunt blijven wonen, ook op je oude dag. Dat is niet altijd meer een luxe, maar vaak een noodzaak. Dit omdat de overheid wilt dat we met zijn allen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en dat we daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Het probleem is dat veel te weinig mensen zich hier niet bewust van zijn. Er moet dus meer aandacht voor komen.

Aanpassingen hoeven niet altijd ingrijpend te zijn

Om je huis klaar te maken in de toekomst hoef je in veel gevallen niet direct heel je huis te verbouwen. Het gaat er om dat je huis ‘ouderproof’ wordt gemaakt. Dat kan door bijvoorbeeld te kijken naar een stukje domotica in de woning of bijvoorbeeld door badkameraanpassingen. Zo is het voor de mensen bijvoorbeeld fijn om gordijnen op afstand te bedienen of om de bediening van de badkamerelementen eenvoudig te verstellen. Lees hier meer over de Bano zorgbadkamer. 

Ouder worden is psychisch een heel proces

Maar ook drempels in een woning verlagen, anti-sliptegels laten leggen om valgevaar te verminderen en soms zelfs kleine tips kunnen het dagelijks leven veilig en comfortabel maken. Zoals losliggende kleedjes en snoeren verwijderen. Ouder worden is psychisch een heel proces. Veel mensen vinden of voelen zich nog niet oud, of vinden dat ze het nog niet nodig hebben om aanpassingen te doen. Soms moet er gewoon iemand zijn die de mensen er op wijst. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen of mensen van thuiszorgorganisaties.

12. Langer thuiswonen? Overheid staat niet open voor praktische oplossingen.

De overheid verkondigt al ruime tijd dat mensen op oudere leeftijd zo lang mogelijk thuis moeåten blijven wonen, maar in praktijk staan zij niet open voor praktische oplossingen. In Scandinavië zijn ze wat dat betreft veel verder. Daar staat het welbevinden en de levensvreugd op één!

Wel hulpmiddelen

Daar riepen ze ook dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, maar ze kregen wel een stuk gereedschap (hulpmiddelen) mee. De overheid betaalt mee aan aanpassingen in de woning zodat de belasting minder groot is als ze bijvoorbeeld met de trap naar boven gaan of gebruik maken van het toilet, de wastafel en de douche in de badkamer (of badkamers). Doordat de badkamer ruim is opgezet en alles in hoogte verstelbaar is, kunnen ouderen en mensen met functionele beperkingen zich zonder hulp redden waardoor hun privacy, waardigheid en zelfvertrouwen toeneemt.

Gemeenten en thuiswonen

Waar naast zorginstellingen, die het beginnen te zien en die reageren op het concept, zou je verwachten dat ook overheden, naar wie op 1 januari 2015 zorgtaken zijn overgeheveld, oren naar zouden moeten hebben. Althans, dat zou je denken. Bij verscheidene WMO-loketten kwamen we echter van een koude kermis thuis. Het is klaarblijkelijk niet zo belangrijk voor de gemeentes in Nederland. Ook al kwamen we met een verhaal wat een gemeente wel moet aanspreken. Het concept brengt immers een enorme kostenbesparing met zich mee en dat is precies wat de regering wil nu de zorg onbetaalbaar wordt!

Geldstromen koppelen

Sommige ambtenaren die werken bij het Wmo-loket zijn alleen geïnteresseerd in hun eigen straatje. Als ze 8.000 euro moet betalen voor een aangepaste badkamer dan raakt het budget op. Wat men zich echter niet realiseert is dat de investering zich heel snel terugbetaalt. Reken maar eens uit wat het de staat kost als iemand in een verzorgingshuis of verpleeghuis zit. Dan praat je over circa 3500 euro per persoon per maand. Daarmee belanden we echter bij de kern van het probleem. Het zijn gescheiden budgetten.

De landelijke en lokale overheid zouden deze geldstromen aan elkaar moeten koppelen, maar dat gebeurt niet! Er moet anders gedacht worden en een knop omgezet worden!

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

13. Alle artikelen over langer zelfstandig thuiswonen

Over de schrijver
Mijn naam is Dennis Verhoef. Als expert in badkamer hulpmiddelen bij Bano Benelux heb ik in de afgelopen acht jaar gewerkt aan het realiseren van veilige, toegankelijke en comfortabele badkamers voor senioren en mensen met een fysieke beperking.Deze ervaringen stellen me in staat om uitgebreide en accurate artikelen te schrijven, waarbij ik mijn inzichten deel om u te helpen bij het maken van de beste keuzes voor uw situatie.Ik sta altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden en om u te helpen de juiste oplossingen te vinden voor uw unieke behoeften.
Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 25 Jun 2019

Bedankt voor deze tips om langer zelfstandig te kunnen wonen. Naast de techniek die je leven gemakkelijker kan maken, is het inderdaad ook een idee om wat meer hulpverlening in te schakelen. Ik dat veel hulpbehoevende mensen daar baat bij hebben maar het niet willen erkennen. Zelfstandig wonen moet naar mijn idee altijd zo goed mogelijk georganiseerd worden.

Dennis-Verhoef
Door

Dennis-Verhoef

op 25 Sep 2019

Graag gedaan, Vincent!

Natalie Oosterom
Door

Natalie Oosterom

op 27 Jul 2020

Ik ben het met Vincent eens dat veel mensen niet willen erkennen dat ze begeleiding nodig hebben. Voor ouderen is het niet alleen een kwestie van een aangepast toilet. Nemen ze hun medicijnen op tijd in? Is er direct hulp in de buurt, mochten ze komen te vallen? Dit wordt vroeg of laat allemaal belangrijk en moet goed geregeld zijn. Interessant artikel!

Dennis-Verhoef
Door

Dennis-Verhoef

op 03 Aug 2020

Bedankt voor je reactie, Natalie! En we zijn het met je reactie eens.

Reactie plaatsen

Meer weten over onze badkamer hulpmiddelen