arrow_drop_up arrow_drop_down

Gehandicapte huurder mag woning aanpassen

Gehandicapte huurder mag woning aanpassen. Vier jaar geleden, op 1 januari 2015, trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo. En daarmee worden ze verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Aanpassen huurwoning toegestaan

Volgens de nieuwe Wmo mag een gehandicapte huurder zonder toestemming van de eigenaar zijn huurwoning aanpassen. Voorheen was dit vastgelegd in de Woningwet. Het gaat om veranderingen die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking goed in hun huis kunnen wonen. Zoals een traplift of aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te maken. Gemeenten kunnen besluiten tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van een persoonsgebonden budget (pgb) voor een woningaanpassing, waarna de huurder de aanpassing zelf regeltGehandicapte huurder mag woning aanpassen

Corporatie minder zeggenschap

Een woningbouwcorporatie moet de wijziging toestaan en de huurder is niet verplicht de aanpassingen ongedaan te maken of de corporatie financieel te compenseren na beëindigen van het huurcontract. Indien de gemeente een pgb uitkeert voor de woningaanpassing wordt het bedrag niet aan de corporatie, maar aan de huurder overgemaakt. De woningeigenaar heeft wel het recht om voorafgaand aan de aanpassingen aan de woning gehoord te worden door de gemeente. Daarbij kan de corporatie zaken rondom de uitvoering van aanpassingen aan de orde stellen.

Lees ook: Wat doe je wel of juist niet bij het aanpassen van je woning

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

Reactie plaatsen

Meer weten over onze badkamer hulpmiddelen

We maken gebruik van cookies