Juiste inzet van hulpmiddelen vergroot zelfredzaamheid
arrow_drop_up arrow_drop_down

Juiste inzet van hulpmiddelen vergroot zelfredzaamheid

Juiste inzet van hulpmiddelen vergroot zelfredzaamheid. Wmo en Wlz zouden de zorg dichter bij de burger moeten brengen. Maar zien gebruikers, mantelzorgers en experts de bomend door het bos nog wel?

Uitgangspunt kabinet

Mensen langer zelfstandig en zelfredzaam, dat is de doelstelling van dit kabinet. Dichtbij de burger zijn gemeenten, experts en mantelzorgers diegene die daarbij de sleutel in handen hebben. Zij moeten met beperkte middelen toch zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

Uitdaging

Dat is de uitdaging waar wij met z’n allen voor staan. Daarbij is niet alleen de instrumentele benadering van belang ( lees:  compensatie van functieverlies), maar juist ook de mate waarin mensen in staat blijven zelf regie te nemen. Het juiste hulpmiddel helpt hen daarbij, denk daarbij aan het snel kunnen beschikken over hulpmiddelen na een ziekenhuisopname of revalidatie Als mensen weer sneller in de eigen omgeving hun leven kunnen hernemen is dat een groot goed. Dit vergt een bredere kijk die zeker niet altijd duurder hoeft te zijn.

Aangepaste badkamer van Bano

De mindervalide badkamer van Bano is een intellectuele badkamer speciaal voor ouderen, senioren en mensen met een (lichte) beperking. Bij het juist toepassen van het badkamerconcept kan er zelfs geld bespaard worden. Bovendien bieden wij maar liefst een garantie van 5 jaar op de zorgbadkamer en een levensbestendigheid van 20 tot 25 jaar. Dit optimaliseert de zelfredzaamheid op een maximaal niveau. 

Aangepaste badkamer van Bano - Bano Zorgbadkamer

De aangepaste badkamer van Bano Zorgbadkamers

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

Reactie plaatsen

Meer weten over onze badkamer hulpmiddelen

We maken gebruik van cookies