arrow_drop_up arrow_drop_down
8 september 2016 
in Blogs

De mensen met een zorgvraag nemen de komende jaren sterk toe!

Er zijn veel mensen met een zorgvraag in Nederland. De komende jaren wordt dat steeds erger.

Mensen met een zorgvraag en zorgpersoneel

De verwachting is dat de komende 10-20 jaar het aantal ouderen, chronisch zieken en mensen met een zorgvraag sterk toeneemt. Tegelijkertijd stagneert het aantal professionele zorgmedewerkers. De verwachting is dat de zorg de komende jaren 130.000 werknemers te kort komt. Dat is natuurlijk erg veel.

Mogelijke oplossing personeel

Minister Hugo de Jong en Bruno Bruins komen met een plan om de arbeidsmarkt in de zorg aan te zwengelen, die financieel worden afgerekend op hun plannen meer zorgpersoneel aan te trekken. Dit vindt plaats in 28 regio’s in Nederland. In deze regio’s komt er een adviescommissie die begeleiding geeft aan deze regio’s zodat zij hun afspraken na kunnen komen en de doelen kunnen behalen. Binnen vijf jaar moet het tekort dan zijn weggewerkt. Het kabinet denkt ook handen aan het bed vrij te maken door te snijden in de administratieve rompslomp voor verpleegkundigen. Dat werk kan dan worden overgenomen door werkzoekenden die nu nog aan de kant staan.

Lukt de uitvoering van het plan niet..

dan dreigen er hele grote problemen voor verzorgingshuizen, ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. De ministers trekken deze kabinetsperiode maar liefst 347 miljoen euro uit om meer studenten, zij-instromers en herintreders te laten kiezen voor een zorgbaan. Elke scholier die een zorgopleiding volgt moet straks kunnen rekenen op een stageplek.

Zo lang mogelijk thuis wonen

Veel ouderen willen ook graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om aan deze wens te voldoen zijn goede hulpmiddelen broodnodig. Mensen die hun huis op de toekomst hebben voorbereid voelen zich fitter en vitaler. En kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Wij kunnen helpen met het inrichten van de badkamer.

Aangepaste badkamer van Bano Zorgbadkamers

Bano Benelux is een betrekkelijk nieuwe speler in de markt van de zorg. Bano heeft een badkamerconcept ontwikkeld waar veiligheid, welzijn en gemak van de gebruiker én verzorger centraal staan. Wij richten ons op senioren en mensen met een functiebeperking. Door het ergonomische ontwerp, wordt de gebruiker gestimuleerd zijn of haar eigen mogelijkheden volledig te benutten, waardoor vaak met één verzorgende kan worden volstaan in plaats van twee. Kwaliteit en duurzaamheid van de gebruikte materialen voldoen aan hoge technische eisen, waardoor een Bano zorgbadkamer zeker 25 jaar lang meegaat. Dit badkamerconcept levert voor de zorg een kostenbesparing op.

Veranderende omstandigheden van de maatschappij en zorg

Het badkamerconcept speelt in op de veranderende omstandigheden van de maatschappij en de zorg. “Wij werken graag samen met architecten omdat zij in de vernieuwende zorgconcepten een grote rol spelen. Zij kunnen ons introduceren bij zorgorganisaties, maar uiteindelijk bepaalt de zorgorganisatie of zij voor een concept of product benadering kiezen”.

Hoge werkdruk in de zorg 

De werkdruk is in de zorg hoog en de hedendaagse bewoner of patiënt vraagt veel aandacht. Wij vinden het belangrijk, dat de gebruiker zich veilig voelt in de badkamer en langer zelfstandig kunnen functioneren in de badkamer, terwijl de verzorgers in ziekenhuizen, zorginstellingen of bij de mensen thuis in fysiek opzicht minder belast worden. Onze badkamer hulpmiddelen zijn allemaal hangend, in verband met het in hoogte verstelbaarheid systeem. Tevens geeft het ruimte aan extra hulpmiddelen, zoals tilliften of douchebrancards. Alle leidingsystemen, aansluitingen, elektriciteit, moeten op maat zijn. Een rolstoelgebruiker kan in het bano concept volledig onder de wastafel rijden, zonder zich te stoten aan een sifon. De leidingen worden verwerkt aan de muur. En bovendien zorgt het gehele badkamerconcept voor een betere werkomgeving voor verplegend personeel.

Wij denken graag mee

Wij werken samen met de zorgorganisatie het concept volledig uit (uiteraard naar de wensen en behoefte van de zorgorganisatie). De tekeningen voor de badkamer worden ook door ons gemaakt en er vindt overleg plaats met architecten of bouwcommissie. Zo blijven wij meedenken. Wanneer een order geplaatst wordt, dan leveren wij ook de gedetailleerde technische tekeningen voor de aannemer, loodgieter en installateur. Bano heeft een eigen team om alle badkamers te plaatsen. Dit is in geen enkel opzicht duurder, er wordt zelfs bespaard, aangezien wij strikte eisen aan onze personeel stellen.

De mensen met een zorgvraag nemen de komende jaren sterk toe. De aangepaste badkamer van Bano kan ervoor zorgen dat mensen met een zorgvraag minder afhankelijk worden. 

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

Reactie plaatsen

Meer weten over onze badkamer hulpmiddelen

We maken gebruik van cookies