Download onze brochure met badkamer hulpmiddelen
Download

Page content

5 tips voor een aangepaste badkamer (inclusief video’s)

5 tips voor een aangepaste badkamer (inclusief video’s)

Zelfstandig thuis blijven wonen is voor veel mensen een pré. De badkamer is een belangrijk onderdeel van het huis. Bekijk hieronder 5 tips voor een aangepaste badkamer.

Waarom tips voor een aangepaste badkamer ?

Misschien voelt u zich op dit moment nog zeer fit en vitaal. Maar iedereen wordt ouder en het staat niet vast dat u zich zo fit blijft voelen. Op dat moment is het al een goed idee om alvast aanpassingen in het huis te verrichten. Hierdoor kan de zelfredzaamheid worden behouden en kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Een aangepaste badkamer is prioriteit nummer één.

Tip 1. Zorg voor ruimte in de badkamer

Zorg altijd voor voldoende ruimte in de badkamer. Zo moet er altijd genoeg ruimte zijn voor (toekomstige) hulpmiddelen zoals een rolstoel. Eigenlijk is het uitgangspunt een rolstoeltoegankelijke badkamer te realiseren voor mogelijke toekomstige fysieke ongemakken. Dit kan al gerealiseerd worden bij een oppervlakte van iets meer dan 4m2.

Genoeg ruimte in de badkamer - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

Genoeg ruimte in de badkamer en de badkamer hulpmiddelen op de correcte plaats gemonteerd.

Tip 2. Monteer de badkamer hulpmiddelen op de correcte plaats

Zoals hierboven in tip 1. beschreven is het al mogelijk om een goede aangepaste badkamer te realiseren vanaf 4m2. Echter is het hierbij wel zeer belangrijk dat dat badkamer hulpmiddelen op de juiste plaats worden gemonteerd. Een goed voorbeeld hiervan is dat er per situatie gekeken moet worden waar bijvoorbeeld de beugels en handgrepen geplaatst moeten worden. In elke situatie moet altijd rekening gehouden worden met de bewegingsvrijheid van de mensen. Dit is in voordeel van de mensen zelf en eventuele hulpverlener.

Tip 3.  Zorg voor een goede hoogte van de wastafel

Zorg altijd ervoor dat de wastafel op de juiste hoogte hangt en makkelijk te verstellen is naar de juiste hoogte. Een in hoogte verstelbare wastafel biedt hiervoor veel voordelen. Zo kun je de wastafel op ieder moment van de dag naar de juiste hoogte instellen. Je hebt bij Bano Zorgbadkamers de keuze tussen een manueel verstelbare wastafel (met een zwengel) of een elektrisch verstelbare wastafel. Door een verstelbare wastafel te nemen kun je veel (toekomstige) problemen voorkomen. Bekijk de video hieronder van de zorg-wastafel.

Tip 4. Zorg voor een goede hoogte van het toilet

Net zoals de wastafel, moet ook het toilet (wc) op de goede hoogte komen te staan. Mocht deze op dit moment te hoog of te laag afgesteld staan, dan is het vaak moeilijk om nog van de wc af te komen. Wij adviseren altijd een in elektrisch in hoogte verstelbaar toilet te overwegen met zeer comfortabele toilethandgrepen. Dit zorgt ervoor dat het toiletgang-proces aanzienlijk wordt verbeterd. Het is speciaal gemaakt voor mensen die last hebben van fysieke ongemakken. We noemen het ook wel het sta-op toilet, omdat je heel makkelijk op en van het toilet kan komen. Bekijk hieronder de video.

Tip 5. Zorg voor een douchestang en handgreep ineen

Hoe handig zal het zijn als je een douchestang en handgreep ineen hebt? Het antwoord is makkelijk: dat is heel handig. De eerste reactie van mensen die vallen onder de douche is namelijk dat men zich vastgrijpt aan de douchestang. De meeste douchestangen zijn hiervoor niet gemaakt en breken af, met alle gevolgen van dien. De douchestang van Bano is erop berekend om als handgreep gebruikte te worden en is maar liefst getest met een belasting van 500 kilogram. En dan is zowel het horizontale als het verticale gedeelte als greep te gebruiken.

Bonus tip. Plaats een opklapbaar douchezitje

Met een opklapbaar douchezitje kan er veel ruimte bespaard worden. Dit door het opklappen ervan tegen de muur. Een douchezitje (met steunen!) is altijd veel veiliger dan een douchekruk of douchestoel. Wanneer men bijvoorbeeld dreigt te vallen en zich wilt opvangen aan de douchestoel, is de kans groot dat de douchestoel omvalt met alle gevolgen van dien.

Met de bovenstaande tips voor een aangepaste badkamer kunnen veel ongelukken worden voorkomen en dat is precies waar een aangepaste badkamer voor dient. Vandaar deze tips voor een aangepaste badkamer.

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

Het nut van een aangepaste badkamer

Het nut van een aangepaste badkamer

Het nut van een aangepaste badkamer? Dat is het voorkomen van ongelukken. Wanneer je wat ouder wordt of last heb van een beperking is het fijn dat je kunt ontspannen in de badkamer. Hiervoor is een aangepaste badkamer een uitkomst.

Het nut van een aangepaste badkamer

De ernst van het probleem is het vallen van ouderen in de badkamer. Dit blijkt uit het grote aantal spoedeisende hulpbehandelingen, het hoge aandeel opnamen, de hoge kosten en het grote aantal doden. Vooral in de leeftijd vanaf 75 jaar. Het opnamepercentage en de kosten van vallen in sanitaire ruimten bij senioren ligt hoger dan bij vallen over het algemeen bij senioren. Van de 36.000 mensen die in huis ten val zijn gekomen is ten minste één op de tien mensen in de badkamer, douche of toilet gevallen. Een aangepaste badkamer kan veel van deze ongelukken voorkomen.

Onderschatting

De aantallen kunnen een onderschatting zijn, omdat de locatie vaak niet bekend is. Badkamer, douche en toilet staan op de tweede en derde plaats als het gaat om het risico op een valongeval in huis. Een kwart van de slachtoffers is uitgegleden in badkamer/douche of toilet. Omdat het aantal ouderen de komende jaren sterk toeneemt, is de verwachting dat het aantal valongevallen en daarmee het aantal letsels zal stijgen. Van ziekenhuisopnamen en doden van 55 jaar en ouder is driekwart van de slachtoffers van een val in een sanitaire ruimte een vrouw. Bij ouderen neemt de kans op letsel sterk toe met de leeftijd.

Hoe ontstaan de letsels?

Voor zover de specifieke toedracht van de val bekend is, gaat het vaak om uitglijden. Eén op de tien ouderen die valt in een sanitaire ruimte en behandeld wordt op een SEH-afdeling is gevallen door ziekte of onwel worden. De aard van een vaak voorkomend ernstig letsel dat voortvloeit uit een val bij een oudere is een heupfractuur. Ook polsfracturen komen regelmatig voor. De directe medische kosten van letsel door een val in een sanitaire ruimte bij ouderen waarvoor het slachtoffer op een SEH-afdeling is behandeld of in het ziekenhuis is opgenomen zijn per ongeval gemiddeld hoger dan de kosten van een valongeval in het algemeen bij ouderen. De jaarlijkse totale directe medische kosten van een val in een sanitaire ruimte bij 55-plussers bedragen naar schatting 38 miljoen euro. Dit is geen informatie waar we vrolijk van worden, wel om bewust bij stil te staan. Veel van deze ongevallen hadden voorkomen kunnen worden door een bewuste inrichting van de sanitaire ruimten; vaak vochtig en dus een risico-factor in geval van instabiliteit van de persoon die er gebruik van maakt.

Badkamer verbouwen?

Het nut van een aangepaste badkamer is als het goed is nu wel duidelijk. Wees de toekomst voor en kijk eens naar de badkamer hulpmiddelen van Bano. Deze zijn duurzaam en uitgetest met het oog op de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Want dat is wat we allemaal graag willen, toch?

Vraag om advies - Badkamer hulpmiddelen - Bano Zorgbadkamers

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist