Vergoeding hulpmiddelen ouderen 2023

Het regelen van vergoedingen voor hulpmiddelen is soms ingewikkeld. Dit komt omdat er sinds 2015 drastische veranderingen zijn ingevoerd door de overheid. In dit e-book leggen we uit hoe en waar je bepaalde hulpmiddelen vergoed kan krijgen. Speciaal voor ouderen, senioren en mensen met een fysieke beperking. 

Vergoeding hulpmiddelen ouderen 2022 - ebook
Kees Verhoef - Directeur Bano Benelux - badkamer hulpmiddelen

Steeds vaker krijgen we de vraag hoe het precies zit met vergoedingen van onze badkamer hulpmiddelen en eventuele andere hulpmiddelen. Om je op weg te helpen hebben we dit handige e-book geschreven. 

Kees Verhoef - Directeur Bano Benelux

Vergoeding hulpmiddelen - De drie pijlers

Vergoeding door je zorgverzekeraar - Bano Benelux

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Hulpmiddelen die je nodig hebt voor verzorging, revalidatie, verpleging en behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. 

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering - Bano Benelux

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

De basisverzekering vergoedt niet alle hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen die helpen bij het lopen zoals een rollator of looprek geldt dat ook. Wanneer je een aanvullende verzekering hebt kun je deze wel (deels) vergoed kan krijgen.

Hulpmiddelen en voorzieningen vanuit de gemeente (wmo) - Bano Benelux

Hulpmiddelen en voorzieningen vanuit de gemeente

Zoals hierboven beschreven worden niet alle hulpmiddelen vergoed door de zorgverzekering. Voor een aantal hulpmiddelen kun je terecht bij de gemeente (Wmo). Dit zijn hulpmiddelen die je helpen om langer thuis te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste badkamer, een mindervalide toilet of een traplift. 

De Wmo - Zo werkt het in 2023

Ga je in 2023 hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen? Dit kan zijn voor huishoudelijke hulp, begeleiding of wanneer je een hulpmiddel nodig hebt. In de meeste gevallen betaal je een eigen bijdrage. Het CAK legt in deze video uit hoe dat werkt.

De Wlz - Zo werkt het in 2023

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn ouderen met dementie of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Voor Wlz-zorg betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. In deze video leggen ze uit hoe het werkt.  

In Nederland kennen we veel verschillende regelingen en wetten om hulpmiddelen (voor een deel) vergoed te krijgen. Dit e-book geeft antwoord op de vraag via welke regelgevingen je een mogelijke vergoeding kunt krijgen. 


  • Alles over vergoedingen van hulpmiddelen in 2022
  • Speciaal voor ouderen, senioren en mensen met een beperking
  • Een kort maar krachtig overzicht in het aantal regelgevingen. 
  • Kom er makkelijk achter of je een hulpmiddel vergoed kan krijgen.
  • Zoek makkelijk uit of je het hulpmiddel van de Wmo vergoed krijgt of van je zorgverzekeraar.
  • Wordt nooit meer van het kastje naar de muur gestuurd.
  • Handiger ga je het niet vinden!

Zo krijg je hulpmiddelen vergoed!

Alle informatie over vergoedingen van hulpmiddelen vind je in dit gratis e-book

Vergoeding hulpmiddelen ouderen 2022 - ebook