Veilige inloopdouche wordt steeds populairder bij ouderen
08 juli 2019 
in Blogs

Veilige inloopdouche wordt steeds populairder bij ouderen

De meest populaire woningaanpassing voor ouderen is een veilige inloopdouche. Dit blijkt uit een rapport van Woonkennis. Het onderzoek is eind 2017 uitgevoerd. Schatting is dat het percentage anno 2019 nog hoger ligt.

Onderzoeksrapport

In het rapport ‘Kansen op de woningmarkt‘ van WoonKennis is aan mensen van 50 jaar en ouder gevraagd of ze faciliteiten in hun badkamer hebben aangebracht om deze op hoge leeftijd nog te kunnen gebruiken. Uit het rapport blijkt dat circa 30% van hen dit heeft gedaan. Echte uitschieters zijn er in de leeftijdsgroep 65+. In deze categorie heeft gemiddeld 40% maatregelen getroffen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Ouderen willen steeds vaker langer thuis blijven wonen

Het percentage 65-plussers was in 2017 opgelopen naar 18,6%. Ter vergelijking: in 1950 was dit percentage 8%. Het aantal is sindsdien dus enorm gestegen. Dit percentage zal volgens het CBS de komende jaren alleen maar toenemen. Deze vergrijzing vraagt om andere wensen wat betreft wonen. Dit geldt met name voor een aangepaste badkamer. Om onder andere deze woonwens waar te maken, zijn maatregelen in de woning noodzakelijk. WoonKennis deed onderzoek naar maatregelen van ouderen om hun woning levensloopbestendiger te maken.

Niet alleen het aandeel 65-plussers loopt op, ook de levensverwachting neemt toe. In 1956 bijvoorbeeld was de levensverwachting nog 72 jaar, terwijl deze is 2016 geconstateerd is op ruim 81 jaar. Van de ouderen kiest een grote groep ervoor om oud te worden in eigen woning. Echter, niet alle huizen van ouderen zijn geschikt om een leven lang in te blijven wonen. Aanpassingen treffen in de woning kunnen daar wel voor zorgen.

Levensloopbestendige voorzieningen aanwezig - ouderen - tabel - Bano Benelux

Veilige inloopdouche populairst bij ouderen

Met 61% is een inloopdouche voor ouderen de meest genoemde maatregel om de badkamer aan te passen. Gevolgd door een antislipvloer, verlaagde drempels en een aangepast toilet. Onder de minst genoemde maatregelen vallen automatische verlichting en een aangepast wastafel. Terwijl dit juist wel heel belangrijk is.

Vragen over onze badkamer hulpmiddelen? Neem gerust contact met ons op. 

Over de schrijver
Mijn naam is Dennis Verhoef en ben een expert in badkamer hulpmiddelen en werkzaam voor Bano Benelux. Ik richt mij op senioren en mensen met een fysiek beperking.Ik streef er naar om zo compleet mogelijke artikelen te bieden met accurate informatie.Vanzelfsprekend sta ik klaar om al je vragen te beantwoorden :).
Reactie plaatsen

Meer weten over onze badkamer hulpmiddelen