De drie pijlers onder langer zelfstandig thuis wonen

De drie pijlers onder langer zelfstandig thuis wonen

Langer zelfstandig thuis is met afstand het meest gebruikte begrip in de zorg van de afgelopen jaren. Er worden afdelingen voor opgericht en specialisten voor ingeschakeld. (Bijna) Iedereen die ouder wordt wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, daarom hebben drie pijlers onder langer zelfstandig thuiswonen voor je op een rij gezet.

Bij het begrip ‘thuis wonen’ sta je als je jong bent niet stil, want zolang je geestelijk en lichamelijk gezond en fit bent is het vanzelfsprekend dat je thuis woont. Uit recente cijfers blijkt dat we überhaupt steeds langer thuis wonen, ook als we fysieke of geestelijke ongemakken beginnen te voelen. Om je een kijkje te geven hebben we hieronder een overzichtje gemaakt met trends en cijfers onder langer zelfstandig wonende ouderen.

Ouderen wonen lang zelfstandig thuis

In Nederland wonen ouderen steeds langer zelfstandig thuis. Sociale vraagstukken meldt dat van de 85- tot 89-jarigen driekwart zelfstandig woont; van de 90- tot 95-jarigen ook zelfs nog 60 procent. Een gevolg daarvan is dat het aantal mensen dat in een verzorgings- of verpleeghuis woont, de laatste jaren enorm afneemt. In 1980 woonde nog 20 procent van de 80-plussers in een verzorgings- of verpleeghuis; in 2010 nog maar 14 procent. Anno 2019 zal het percentage nog lager liggen.

Gezondheid belangrijkste ingrediënt

Uit een recent gepubliceerd SCP- rapport blijkt dat gezondheid het belangrijkste ingrediënt is bij de doorslag om al dan niet thuis te blijven wonen. Voor deze cijfers zijn een omvangrijke groep 65-plussers 14 jaar lang gevolgd. Van de 65-plussers zonder chronische kwaal woont driekwart na 14 jaar nog zelfstandig. Van de mensen met een chronische kwaal is dat na 14 jaar slechts de helft. En van de mensen met dementie nog maar een derde.

Sinds 2015 overheidsbeleid gericht op langer zelfstandig thuis wonen

Sinds 2015 is het overheidsbeleid er op gericht om de mensen in Nederland zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In het beleid is er een hervorming geweest van de langdurige zorg en is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd.

Overheid stimuleert ook woningbouw om in te spelen op langer thuis wonen

Ook op het gebied van woningbouw probeert de overheid langer thuis wonen te stimuleren. Er is beleid gemaakt waarin staat dat in Nederland elk jaar 44.000 geschikte woningen voor senioren moeten bijkomen. Onze ervaring zegt dat dit wel het geval is, maar dat er vaak wordt gekozen hulpmiddelen van een matige kwaliteit.

Pijler 1: Haalbaarheid

Veel mensen willen als ze oud zijn zo lang mogelijk zelfstandig in de huidige woning blijven wonen. Om dat de realiseren zijn er allerlei aanpassingen aan de woning nodig die ervoor zorgen dat de huidige woning veilig en comfortabel wordt. Je kunt hier denken aan:

  • Het verwijderen van drempels.
  • Binnendeuren verbreden
  • Een traplift installeren
  • Een bad vervangen door een inloopdouche voor ouderen
  • Het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond
  • Een sta-op toilet installeren

Verhuizen naar andere woning

Maar wat als het niet haalbaar is om de huidige woning aan te passen? Zijn bijvoorbeeld de investeringen te hoog of is de woonomgeving niet ideaal met het oog gericht op de toekomst? Dan kan het een optie zijn om te verhuizen naar een andere woning die speciaal ingericht is om de zelfstandigheid te behouden.

Is het niet meer mogelijk om volledig zelfstandig wonen?

Is het niet haalbaar om volledig zelfstandig te blijven wonen? Dan zijn er nog verschillende manieren om “beschut” te wonen. Dit zijn woonvormen die te midden van zelfstandig wonen enerzijds en het ouderwetse verzorgingshuis of bejaardenhuis anderzijds. Voorbeelden hiervan zijn aanleunwoningen, woon-zorgcomplexen of serviceflats.

Pijler 2: Zorg

Het is altijd belangrijk om te weten of er zorg nodig is om langer thuis te blijven wonen. Vaak wordt er gedacht dat wanneer er zorg nodig is je niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Dit is dus totaal niet het geval. Zorg en hulp maakt het langer thuis wonen een juist een stuk fijner en makkelijker. We hebben verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet.

Vaak wordt er gedacht dat wanneer er zorg nodig is je niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Dit is dus totaal niet het geval.

Langer zelfstandig thuis wonen met mantelzorg

Het is begrijpelijk dat veel mensen het prettiger vinden om eerst hulp in hun eigen omgeving te zoeken, voordat er professionele hulp ingeschakeld wordt. Het overheidsbeleid is er vandaag de dag ook op gericht dat mensen hun zorg zoveel mogelijk zelf regelen, met behulp van hun eigen kennissenkring. Deze hulp van vrienden, buren en familie noemen we mantelzorg.

Langer zelfstandig thuis wonen met behulp van gemeentelijke voorzieningen, vrijwilligers en ouderenverenigingen

Elke gemeente heeft sociale voorzieningen en initiatieven waar men gebruik van kunt maken (soms tegen betaling, soms gratis). Denk aan maaltijdvoorzieningen, geheugentrainingen, boodschappendiensten, spelletjesavonden en sportvoorzieningen. Deze initiatieven worden vaak mede gecoördineerd door ouderenverenigingen. Er zijn ook verschillende websites waar u in contact kunt komen met mensen die vrijwillig hun hulp aanbieden in de buurt (denk bijvoorbeeld aan www.nlvoorelkaar.nl)

Langer zelfstandig thuis wonen met hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

Gebonden aan ieder zijn persoonlijke situatie is er het mogelijke recht op ondersteuning vanuit de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld hulp in de huishouding zijn of aanpassingen aan uw woning. Ook vervoersmogelijkheden of voorzieningen op het gebied van dagbesteding vallen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Belangrijk: voor hulp in het kader van de Wmo wordt er altijd een eigen bijdrage betaalt. Ook gaat het alleen om ondersteuning zónder medisch karakter.

Langer zelfstandig thuis wonen met behulp van thuiszorg en wijkverpleging

Het kan zijn dat iemand door een lichamelijke toestand hulp of zorg van een professional nodig heeft? Bijvoorbeeld voor het toedienen van bepaalde medicijnen. Of hulp bij staand douchen, wassen en aankleden. Hiervoor kan men, in overleg met de huisarts, een beroep doen op de thuiszorg of wijkverpleging. Deze vormen van zorg worden (hoogstwaarschijnlijk) vergoed door de zorgverzekeraar.

Pijler 3: Technologische ontwikkelingen

Pijler 3 zijn de ontwikkelingen op het gebied van technologie. Denk hier bijvoorbeeld aan eHealth en domotica. Deze twee begrippen zorgen voor een groot aantal nieuwe faciliteiten. Niet alleen als het gaat om een veilige en comfortabele thuissituatie. Maar ook als het gaat om de zorgkwaliteit in de thuisomgeving. Ook hulpmiddelen ontwikkelen zich op technisch gebied.

Technologische ontwikkelingen op het gebied van aangepaste badkamers

Zelf bieden wij oplossingen aan waarmee de zelfredzaamheid in de badkamer wordt vergroot. Hiermee kunnen we de mensen helpen om langer zelfstandig gebruik te maken van de badkamer. Denk bijvoorbeeld aan onze aangepaste badkamer met daarin een elektrisch sta-op toilet of een elektrisch in hoogte verstelbare wastafel. De complete zorgbadkamer van Bano zorgt voor zowel de cliënt, als het zorgpersoneel.

Technologische ontwikkelingen op het gebied van medicatiebegeleiding

Een prachtig voorbeeld hiervan is een automatische medicijndispenser, waarmee iemand zelfstandig medicatie kan blijven innemen zonder dat er iemand langs hoeft te komen van de professionele zorg. Een signaal van het apparaat herinnert iedereen eraan om de medicijnen in te nemen. Wanneer de medicatie niet wordt uitgenomen, dan neemt de zorg contact op om te kijken wat er aan de hand is.

Technologische ontwikkelingen op het gebied van woningtoegang

Voor mantelzorgers en zorgverleners is het tegenwoordig makkelijk binnen te komen in het huis. Er zijn vandaag de dag verschillende systemen die daarvoor kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan makkelijke oplossingen zoals een sleutelkluisjes met pincode of aan elektronische deuropeners die van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Technologische ontwikkelingen op het gebied van personenalarmering

In geval van nood is er tegenwoordig personenalarmering welke dag en nacht hulp kunnen inroepen. Dit kan zijn van iemand uit de directe omgeving of van professionele zorgverleners. Naast een persoonlijk alarm voor in en om huis, is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een mobiele seniorenalarm. Ook wanneer u aan het wandelen bent of aan het autorijden is hulp in te schakelen met één druk op de knop.

Beeldzorg en beeldmeten

Geweldig om iedere dag persoonlijker contact te leggen met vrienden of familie, maar nog beter geschikt om op afstand te communiceren met professionele zorgverleners. Let er wel op dat bij beeldzorg gebruik wordt gemaakt van een beveiligde videoverbinding, zodat het zeker weten een privégesprek is.

Telemonitoring/thuismeten

Met telemonitoring kan iedereen zelf thuis belangrijke waarden meten. Dit kunnen glucosewaardes zijn, de bloedruk of hartslag. Zo kan de arts of verpleegkundige de medische toestand beter in de gaten houden, zodat er een ziekenhuisbezoek minder kan worden ingepland.

Heb je vragen? Stel je vraag gerust in de comments of bel ons op 0184-785353. We helpen je graag!

Over de schrijver
Mijn naam is Dennis Verhoef. Als expert in badkamer hulpmiddelen bij Bano Benelux heb ik in de afgelopen acht jaar gewerkt aan het realiseren van veilige, toegankelijke en comfortabele badkamers voor senioren en mensen met een fysieke beperking.Deze ervaringen stellen me in staat om uitgebreide en accurate artikelen te schrijven, waarbij ik mijn inzichten deel om u te helpen bij het maken van de beste keuzes voor uw situatie.Ik sta altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden en om u te helpen de juiste oplossingen te vinden voor uw unieke behoeften.
Reactie plaatsen

Meer weten over onze badkamer hulpmiddelen